Kafé med mening

Nå åpnes det kafé i første etasje i Røde Kors-huset, driftet av frivillige og åpen for alle.

Det blir stadig tydeligere at frivillig innsats gir mulighet for deltagelse, sosialisering og inkludering. Frivillighet Norge, et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge der også Norges Røde Kors er medlem, har fokus på dette. De hevder i sin årsrapport fra 2015 at frivillighetens viktigste bidrag til integrering er frivillighetens fellesskap og åpne og inkluderende møteplasser i nærmiljøene.


Med bidrag fra ExtraStiftelsen og Bærum kommune har Bærum Røde Kors nå fått mulighet til å starte opp en ny aktivitet med bredt frivillig mangfold. Prosjektet retter seg i hovedsak mot personer med minoritetsbakgrunn, men også andre som opplever utfordringer i forhold til dårlig norskkunnskap, tilgang til arbeidsmarkedet, psykisk og fysisk helse, ensomhet, sosial isolasjon og manglende sosial tilhørighet.


De frivillige på kafeen skal der ha en trygg arena for norsktrening, arbeidstrening og ikke minst et sted å bygge sosiale nettverk. Vi vil jobbe for at engasjement og tilhørighet gir mulighet for utvikling. På nytt kjøkken og i ny-oppussende kafélokaler vil det drives etter de krav og standarder som gjelder for alle kafeer og serveringssteder.


I starten vil kafeen være åpen en dag i uken – onsdager fra 11.00-14.00. Det blir servert en varm lunsjrett, god kaffe og smoothies til lave priser. En frivillig oppstartsgruppe er i full sving med å forberede en offisiell åpning onsdag 12. oktober. De planlegger noen prøveåpningsdager før dette også. Rekrutteringen av de frivillige som skal jobbe i kafeen er godt i gang i samarbeid med både Bærum kommune, NAV Bærum og Voksenopplæring.


Kafeen ønsker å være et samlende og inkluderende sted å være både for de som jobber der og de som besøker den. Gjennom åpenhet, tillit og mangfold bland de frivillige, er målet å skape en trygg og god atmosfære som skal føles godt å komme inn i også som gjest. Bærum Røde Kors ønsker at dette kan bli en viktig og inkluderende møteplass for et vidt spekter av grupper.
Velkommen!