Kurstilbud

Røde Kors-skolen tilbyr alle frivillige opplæring, for at de skal bli trygge i sine roller og i møte med medmennesker.

Alle frivillige må gjennom en obligatorisk introduksjonsmodul, med kurs om historien til Røde Kors, grunnleggende førstehjelp og psykososial førstehjelp. Videre kan man fylle på med kurs og kunnskap i ulike moduler basert på hvilken aktivitet man tilhører og hvilke verv man har.

Introduksjon til Røde Kors

Vi holder fem gratis introduksjonskurs for nye frivillige på Røde Kors-huset i Sandvika. Kurset vil skape bevissthet om og forståelse for hva det vil si å gjøre en frivillig innsats for Røde Kors. Kurset er ett av tre obligatoriske kurs for frivillige. Velg ett av kursene:

 • 25. august kl. 1800 - 2100, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • 20. september kl. 1800 - 2100, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • 18. oktober kl. 1800 - 2100, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • 17. november kl. 1800 - 2100, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • 13. desember kl. 1800 - 2100, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika

 

Grunnkurs psykososial førstehjelp

Vi holder fem gratis grunnkurs i psykososial førstehjelp for nye frivillige på Røde Kors-huset i Sandvika. Kurset vil gjøre deg bedre forberedt på møte med mennesker berørt av akutte hendelser og som har behov for grunnleggende psykososial støtte. Kurset er ett av tre obligatoriske kurs for frivillige. Velg ett av kursene:

 • 31. august, kl. 1800 - 2100, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • 25. september, kl. 1330 - 1630, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • 19. oktober, kl. 1800 - 2100, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • 20. november, kl. 1000 - 1300, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • 14. desember, kl. 1800 - 2100, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika

 

 Norsk grunnkurs i førstehjelp

Vi holder 10 gratis Norsk grunnkurs i førstehjelp for nye frivillige på Røde Kors-huset i Sandvika. På kurset vil man lære å forstå når noen er syk eller skadet, hvordan man varsler profesjonelt hjelpepersonell og hva man kan gjøre for personen før hjelpepersonell kommer. Kurset er ett av tre obligatoriske kurs for frivillige. Velg ett av kursene:

 • 28. august kl. 1000 - 1630, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • 3. september kl. 1000 - 1630, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • 11. september kl. 1000 - 1630, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • 24. september kl. 1000 - 1630, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • 16. oktober kl. 1000 - 1630, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • 30. oktober kl. 1000 - 1630, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • 6. november kl. 1000 - 1630, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • 19. november kl. 1000 - 1630, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • 4. desember kl. 1000 - 1630, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • 11. desember kl. 1000 - 1630, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika

 

 Norsk grunnkurs halvautomatisk hjertestarter (DHLR)

 • 5. september kl. 1000 - 1230, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • 22. september kl. 1800 - 2030, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika

 

 Temakurs omsorg

 • Besøkstjenesten: 25. september kl. 1000 - 1300, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • Besøkstjenesten: 12. oktober kl. 1800 - 2100, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • Besøkstjenesten: 30. november kl. 1800 - 2100, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • Flerkulturelt arbeid: 25. september kl. 1000 - 1300, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • Flerkulturelt arbeid: 13. oktober kl. 1800 - 2100, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • Flerkulturelt arbeid: 20. november kl. 1330 - 1630, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • Leksehjelp: 27. oktober kl. 1800 - 2100, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika
 • Oppvekstaktiviteter: 13. november kl. 1000 - 1600, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika

 

Grunnkurs Røde Kors Ungdom

 • 4. september kl. 1000 - 1600, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika

 

Påmelding og frister

Du må først være registert som frivillig i DiBa. Er du ikke registrert, ta kontakt med din aktivitetsleder eller en i administrasjonen. Deretter går du til Bærum Røde Kors sine hjemmesider, hvor du finner informasjon om hvordan du melder deg på kurs via Ressurssystemet. Andre spørsmål kan rettes til brkopplaering@gmail.com

Påmeldingsfrist til kursene er senest en uke før kursstart, med unntak av introduksjonskurs for flyktninger hvor fristen er senest tre dager før kursstart.