Lokalrådene for Omsorg, Ungdom og Hjelpekorps

Rådene til Bærum Røde Kors er rådgivende organ for lokalstyret innenfor sine avdelinger.

Lokalråd for Omsorg
(Sist oppdatert 07.04.15)

Leder:
Astrid Flagstad
asflags@gmail.com / 90541496

Vara for leder:
Tore Rangberg
t-rangb@online.no / 91649086

Medlem - Flerkultur:
Birthe Hansson

Medlem - Besøkstjeneste ansvarlig:
Jorunn Thon

Medlem - Barnehjelp ansvarlig:
Vanja Kristine Hellevik
vanja.kristine.hellevik@online.no / 99163521

Lokalråd for Hjelpekorps
(sist oppdatert 17.02.16)

Korpsleder:
Mats Klepsland
Tlf.: 922 42 94
E-Post: korpsleder@baerumrkh.no

Administrativ- og nestleder:
Anita Irene Gundersen
E-post: admin@baerumrkh.no

Operativ leder:
Eileen Tennebø (Permisjon fram til 1. juni 2016)
E-post: operativ@baerumrkh.no
Stian Aronsen, (fram til 1. juni 2016)

Rådsmedlem:
Therese Dahl Kristensen
therese.dahl.kristensen@gmail.com

Rådsmedlem:
Stian Aronsen

Varamedlem
Daniel Andersen (Rådsmedlem fram til 1. juni 2016)

Varamedlem
Jeanette Chrstine Erichsen

Lokalråd for Ungdom

Leder:
Edom Simon Araya
edoma97@live.no / 45189152

Nestleder:
Arne Nergård Lynum

Aktivitetsleder:
Hedda Fasting Markussen

Medlem:
Helle Bollingmo

Sekretær:
Håvard Gismerøy Ekker