Utleie av KIF-hytta

På sørøstsiden av Kolsås ligger KIF-hytta som drives av Bærum Røde Kors. KIF-hytta er et meget populær turistmål og er tilgjengelig for utleie.

Historien til KIF-hytta

På sørøstsiden av Kolsås ligger KIF-hytta som drives av Bærum Røde Kors. Hytta ligger på østsiden av Sondre, like ovenfor Dalbo gård, og har fantastisk utsikt over østre Bærum og områdene omkring. Hytta ble opprinnelig satt opp på Frogner i Oslo i forbindelse med jubileumsutstillingen i 1914. Den ble tegnet av arkitektfirmaet Berner og Berner og vant prisen for best turisthytte under jubileumsutstillingen. Da utstilligen var over ble hytta kjøpt av Kristiania Idrætsforening (KIF) og ble fraktet med tog til Sandvika stasjon og derfra fraktet videre, stokk for stokk, opp til det stedet hvor hytta står i dag. Hytta var ferdig montert og klar til bruk i 1916. KIF-hytta ble i 1953 overtatt av Bærum Kommune som i 1973 overførte driften av hytta til Bærum Røde Kors.

Om hytta

KIF-hytta er et populær turistmål og har både benker og sitteplasser utenfor hvor turgåere kan nyte den fine utsikten. Det er mulighet for en kopp kaffe, en vaffel eller en is som kan kjøpes fra 'KIF-kaféen' som drives om sommeren av frivillige fra Bærum Røde Kors. Kafeén er åpen hver søndag fra mai til oktober. (Ingen servering i skoleferien).

KIF-hytta har strøm og innlagt vann og brukes mye av skoler, barnehager, ungdomsgrupper og klatreklubber i Bærum. Den har 25 sengeplasser.

Ønsker du å leie KIF - hytta?

KIF - hytta kan leies til dagsarrangementer eller overnattingsturer av barnehager, skoler og ungdomsforeninger i Bærum, og alle som er medlem av, eller er registrert som frivillig i Bærum Røde Kors.

Utleiepris: Dagsarrangement (kr. 1500), arrangement med overnatting (kr. 3000), skole/barnehage med overnatting (kr. 1800)

Ønsker du leie hytta kan du kontakte Bærum Røde Kors, Røde Kors-huset, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika. Telefon : 67 80 61 00. E-post : oyvind.johnsen@redcross.no

Sjekkliste for leie av KIF-hytta.

Finn frem til KIF- Hytta

Fra Toppåsveien, Kolsås : Ca 700 m fra bommen. (Parkering nedenfor bommen). Fin stigning hele veien. Følg skiltene til 'KIF-hytta'.

Fra Valler stasjon: Gå mot Dælivannet og Dalbo gård. Følg skiltene til 'KIF-hytta'. Her kan du få en fin tur (6-7 km) som går i sløyfe tilbake til stasjonen via Toppåsveien. Ulendt terreng med noe småveier.

Fra KIF-hytta går det flere stier, blant annet opp til Kolsåstoppen og nordover mot bygdeborgen på Gråmagan og ned til Dalbo gård.

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x