Vi drifter Røde Kors-huset 'Ungdommen' og står for utleie, dugnadsarbeid, innkjøp og daglig tilrettelegging.
Styret i Fet Røde Kors leder lokalforeningens virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.