Aktiviteter underlagt styret

Vi har flere aktiviteter som er underlagt vårt styre.

  • Røde Kors lotteriet i Fet er vår viktigste inntektskilde for å finansiere driften
  • Røde Kors distribuerer Fet Menighetsblad
  • Utkjøring av mat i samarbeid med Fet kommune 3 dager i uken.
Fet Røde Kors innkaller til årsmøte på Røde Korshuset Ungdommen tirsdag 7. mars kl. 1900.
Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x