Årsmøte 7. mars 2017.

Fet Røde Kors innkaller til årsmøte på Røde Korshuset Ungdommen tirsdag 7. mars kl. 1900.

Til behandling:

godkjenning av innkalling og sakliste

Styrets og lokalrådenes årsmeldinger og revidert regnskap

handlingsprogram og budsjett

valg i henhold til lovene

eventuelt innkomne saker

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x