Nes Røde Kors

Nes Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom redningsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Vipevegen 2, 1929 Auli
E-post
nesredcross@gmail.com
Leder
Christina Waage
Nestleder
Hikmeta Dzubur

Om Nes Røde Kors

Tillitsvalgte i Nes Røde Kors

Her finner du Nes Hjelpekorps Facebook-side

Røde Kors Ungdom

Besøksvenn

Hjelpekorps