Nes Røde Kors

Nes Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom redningsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Pb. 11, 2150 Årnes
Telefon
41401466
E-post
nesrodekors@gmail.com
Leder
Hikmeta Dzubur
Nestleder
Berit Finskud Granmo

 

 

 

 

 

Om Nes Røde Kors

Tillitsvalgte i Nes Røde Kors

Her finner du Nes Røde Kors Facebook-side

Røde Kors Ungdom

Besøksvenn

Hjelpekorps