Røde Kors er en demokratisk organisasjon som velger sitt styre på årsmøtet, hvert år.