Styret i Nes Røde Kors

Røde Kors er en demokratisk organisasjon som velger sitt styre på årsmøtet, hvert år.

Styret i 2016 består av:

  • Christina Waage – leder
  •  Hikmeta Dzubur – nestleder
  •  Trond Eirik Ege – kasserer
  •  Britt Karin Fagersand – sekretær
  •  Haykush Olsen – styremedlem
  •  Brit-Marie Næsse - varamedlem
  •  Rebekka Skjæreng - varamedlem