Styret i Nes Røde Kors

Røde Kors er en demokratisk organisasjon som velger sitt styre på årsmøtet, hvert år.

Styret i 2017 består av:

  • Hikmeta Dzubur – leder
  • Berit Finskud Granmo – nestleder
  • Trond Eirik Ege – kasserer
  • Rebekka Kjæreng – sekretær
  • Brit-Karin Fagersand – styremedlem
  • Rønnaug Bakke – varamedlem