1,5 millioner barn står i akutt fare for å dø av sult!

30 millioner mennesker, seks ganger Norges befolkning, er nå avhengige av nødhjelp i Øst-Afrika og Jemen. Over halvparten av disse er barn. 1,5 millioner barn står i akutt fare for å dø av sult.

Det er flere barn enn det finnes barn i Norge!

Somalia og Somaliland er blant landene som opplever intens tørke etter flere år med lite nedbør og trusselen om hungersnød er farlig nære. 

Også i Sør-Sudan og Jemen, Kenya, nord-øst-Nigeria og Etiopia er situasjonen svært alvorlig.

- Katastrofen er utenfor vår fatteevne. Vi er nå vitne til den verste sultkatastrofen på 70 år og gapet mellom behovene og ressurser vi har er alt for stort, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors, som nettopp har vært i Somaliland og sett hvor stort behovet for nødhjelp er.

Røde Kors prioriterer å dekke humanitære behov der andre organisasjoner ikke jobber. Vi ønsker nå å trappe opp innsatsen ytterligere. Behovet er enormt. Vi må gjøre mer. Derfor har vi en innsamlingsaksjon lørdag 16. september til sultkatastrofen i Øst-Afrika. Bli med på dugnaden som redder liv. Vi har ingen tid å miste.

  • SMS med kodeord SULT (250 kr) til 2272
  • VIPPS til 2272 (valgfri sum) 
  • Kontonummer: 8200 06 10190, merk SULT