Aktuelle frister og hendelser

November

 • 8.11: Møte i Arbeidsutvalget
 • 8.11: Møte Opplæringsutvalget
 • 13.11: D-rådsmøte Ungdom
 • 17.11: Distriktsstyremøte
 • 18 – 19.11: Ledersamling ARK
 • 19.11: Valgkomitesamling Akershus
 • 24 – 26.11: Nasjonal beredskapssamling
 • 24 – 26.11: Ledersamling Region Øst
 • 29.11: Møte i Arbeidsutvalget

Desember

 • 4.12: D-rådsmøte Ungdom
 • 6.12: Frivillighetsdagen Link
 • 7.12: Møte D-råd Omsorg
 • 7.12: Møte D-råd Hjelpekorps
 • 13.12: Distriktsstyremøte

Januar

 • 4.1 Rådssamling D-Råd Omsorg
 • 10.1 Møte i Arbeidsutvalget
 • 13.1 Arbeidslørdag D-Råd og styret      
 • 23.1 AU D-Råd Omsorg
 • 24.1 Møte i Distriktsstyret
 • 31.1 Møte i Arbeidsutvalget