Aktuelle frister og hendelser

September

 • 24.9: Distriktsøvelse Hjelpekorps
 • 30.9 – 1.10: Kurs Besøksvenn med hund (del 1)

Oktober

 • 1.10: FN's internasjonale dag for eldre
 • 5.10: Møte D-råd Hjelpekorps
 • 6 – 8.10: Landsmøtet (Haugesund)
 • 9.10: Møte D-råd Omsorg
 • 11.10: Møte i Arbeidsutvalget
 • 13.10: D-rådsmøte Ungdom
 • 13 – 15.10: Instruktørkurs (NGF/NGB/DHLR)
 • 21.10: Omsorgssamling
 • 25.10: Distriktsstyremøte
 • 27 – 28.10: Sentral Ungdomskonferanse
 • 27 – 29.10: LOUP Samling 2
 • 28 – 29.10: Nasjonal Visitorsamling
 • 28 – 29.10: Kurs Besøksvenn med hund (del 2)

November

 • 2.11: Møte D-råd Omsorg
 • 2.11: Møte D-råd Hjelpekorps
 • 3 – 5.11: Kurshelg Akershus Røde Kors
 • 8.11: Møte i Arbeidsutvalget
 • 8.11: Møte Opplæringsutvalget
 • 13.11: D-rådsmøte Ungdom
 • 17.11: Distriktsstyremøte
 • 18 – 19.11: Ledersamling ARK
 • 24 – 26.11: Nasjonal beredskapssamling
 • 24 – 26.11: Ledersamling region øst
 • 29.11: Møte i Arbeidsutvalget

Desember

 • 4.12: D-rådsmøte Ungdom
 • 6.12: Frivillighetsdagen
 • 7.12: Møte D-råd Omsorg
 • 7.12: Møte D-råd Hjelpekorps
 • 13.12: Distriktsstyremøte