Bli besøksvenn på Trandum Utlendingsinternat

Har du mulighet til å avse en kveld i måneden, for å gjøre dagen til de internerte på Trandum Utlendingsinternat litt lysere?

Røde Kors søker nå frivillige til Utlendingsinternatet på Trandum.
Siden 2010 har Røde Kors hatt besøkstjeneste på Trandum for å avhjelpe isolasjon og ensomhet blant de internerte. Vi trenger nå enda flere frivillige for å få en større kontinuitet over vår besøkstjeneste og være enda mer til stede for de internerte.

Utlendingsinternatet på Trandum er siste stopp for utlendinger som har fått endelig avslag på søknad om opphold i Norge. Som besøksvenn får man lov til å være et medmenneske og bidra til å gi mennesker i en vanskelig situasjon en følelse av normalitet og verdighet.

Har du bein i nesen og er motivert til å gjøre dagen litt lysere for dem som sitter på Trandum? For å kunne være frivillig på Trandum må du:

  • Ha plettfri vandel
  • Være over 25 år
  • Gjerne snakke flere språk
  • Gjerne ha relevant arbeids- og/eller livserfaring
  • Kunne gjennomføre 10 besøk i året, ca. to timer hver gang, på ettermiddag/kveld
  • Må kunne delta på opplæring på kveldstid den 22. og 23.november

Alle frivillige får grundig opplæring i tjenesten, bred kunnskap om
migrasjonsfeltet, svært dyktige kollegaer og trygge rammer.

Søknadsfrist for opptak er 30.oktober

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Hildigunn Hauger-Dalsgard. Mob: 45010829.
Kortfattet søknad og CV sendes til: hilhau@redcross.no