Distriktsårsmøte 2017

25-26. mars er det årsmøte for Akershus Røde Kors. Fristen for å melde seg på er 10. mars.

Også i år avholdes distriktsårsmøtet, valgmøtene og inspirasjonskonferansen på Holmen Fjordhotell i Asker. Årsmøtet og valgmøtene for Distriktsråd Hjelpekorps, Omsorg og Ungdom gjennomføres på lørdag og inspirasjonskonferansen på søndag.

  • Valgmøtene for distriktsrådene er en viktig arena for lokalrådene. Her velger de sine distriktstillitsvalgte. Her forventes det at du som er leder og nestleder i et lokalråd og distriktsråd - for henholdsvis Omsorg, Ungdom og Hjelpekorps – deltar som delegater. Det er også ønskelig at medlemmer innen disse områdene deltar som observatører.
  • Distriktsårsmøtet er en viktig møteplass, der vi skal ta de viktige debattene og beslutningene til beste for organisasjonen framover, samtidig som det velges nytt distriktsstyre. Det er forventet at ledere for lokalforeninger, og lokalråd deltar, men gjerne også ledere for aktiviteter og utvalg så langt det er økonomisk mulig for foreningene.
  • Inspirasjonskonferansen er en arena for inspirasjon, informasjon og sosialt samvær. Her ønsker vi at så mange som mulig deltar, om du er leder eller ikke, spiller ingen rolle. Lokalforeningslederne har et ansvar for å få med flest mulig fra deres forening til denne viktige konferansen. Her er alle velkommen!

Invitasjon, program og saksdokumenter for årsmøtehelgen med viktig informasjon om stemmerett og pris finner du her:

Påmeldingsfrist er 10. mars. Påmelding kan sendes samlet for lokalforeningen via lokalforeningsleder (delegasjonsleder) ved å benytte dette skjemaet. Alternativt kan påmelding sendes enkeltvis via denne siden, men det er da veldig viktig at dette avklares med din leder FØR du melder deg på. Påmelding er bindende.