Kurshelg Akershus Røde Kors 22. - 23.4

Det er fremdeles mulig å melde seg på kurs – påmeldingsfrist er 19.04. Kursene holdes på Røde Kors-Huset (Skedsmogata 3C, Lillestrøm). Velkommen!

Kursene dere kan velge mellom under Kurshelg Akershus Røde Kors er for ALLE frivillige! Man kan velge å være med på ett eller flere kurs i løpet av helgen.

Lørdag 22.04.2017 Grunnkurs ledelse (kl. 09-13)

  • Hensikten med kurset er å bidra til at alle som tar en ledelsesfunksjon i Røde Kors, gjennom, oppgaver, teori og refleksjon, får innsikt i og øker sine ferdigheter i praktisk Røde Kors-ledelse, det vil si å være handlekraftig, troverdig og motiverende med basis i organisasjonens verdigrunnlag.

Lørdag 22.04.2017 Temakurs ledelse - ettersamtale nivå 1 (kl. 13-17)

  • Hensikten er å gi ledere/aktivitetsledere/personalledere kunnskap om og ferdigheter i å gjennomføre ettersamtaler for frivillige og ansatte som har vært i aktivitet eller innsats i kriser, ulykker eller katastrofer på vegne av Røde Kors.

Søndag 23.04.2017 Grunnkurs organisasjon (kl. 10-16)

  • Grunnleggende forståelse, kunnskap og verktøy for å drive Røde Kors lokalt på en god måte.

Søndag 23.04.2017 Ledelse og beredskap for valgte ledere (kl. 09-17)

  • Hensikten med kurset er å bidra til at alle som tar en ledelsesfunksjon i Røde Kors får innsikt i og øker sine ferdigheter i praktisk Røde Kors-ledelse og kompetanse innen beredskap.