Røde Kors trenger flere frivillige på Trandum – søknadsfrist 24. september

Lyst å være frivillig på Trandum Utlendingsinternat? Søknadsfrist 24. september.

Har du mulighet til å avse en kveld i måneden, for å gjøre dagen til de internerte på Trandum Utlendingsinternat litt lysere?

Utlendingsinternatet på Trandum er siste stopp for utlendinger som har fått endelig avslag på søknad om opphold i Norge. Siden 2010 har Røde Kors hatt besøkstjeneste på Trandum for å avhjelpe isolasjon og ensomhet blant de internerte.

Som besøksvenn får man lov til å være et medmenneske og bidra til å gi mennesker i en vanskelig situasjon en følelse av normalitet og verdighet.
Røde Kors trenger nå enda flere frivillige for å få en større kontinuitet over vår besøkstjeneste og være enda mer til stede for de internerte.

Har du bein i nesen og er motivert til å gjøre dagen litt lysere for dem som sitter på Trandum?

For å kunne være frivillig på Trandum må du:

  • Ha plettfri vandel
  • Være over 25 år
  • Fordel å snakke flere språk
  • Relevant arbeids- og/eller livserfaring
  • Kunne gjennomføre 10 besøk i året, 2,5 timer hver gang, på ettermiddag / kveld
  • Må kunne delta på opplæring på kveldstid 6. og 8. november.
  • Må kunne ta påbygning psykososial førstehjelp på kveldstid 31. januar og 1. februar 2018 og kurs i Røde Kors' Oppsporingstjeneste.

Alle frivillige får grundig opplæring i tjenesten, bred kunnskap om migrasjonsfeltet, svært dyktige kollegaer og trygge rammer.

Søknadsfrist for opptak er 24. september.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Hildigunn Hauger-Dalsgard / mob: 450 10 829. Kortfattet søknad og CV sendes til: hilhau@redcross.no