Sykkelinstruktørkurs

Vi ønsker flere instruktører til satsningen på sykkelopplæring for flyktninger i Akershus.

Mandag 17. oktober vil Trygg Trafikk Akershus arrangere sykkelkurs for frivillige fra Røde kors Akershus på Transmator’n i Heggedal. Røde kors ønsker å ta i bruk sykkelopplæringen for flyktninger som er bosatt på mottak rundt omkring i fylket. Frivillige fra Røde kors og ansatte ved ulike asylmottak i Akershus er deltakere på kurset.

Mange asylmottak ligger utenfor tettbebygde strøk og med sykkel får man frihetsfølelsen på en helt annen måte.


-Å øke flyktningenes forståelse for hva som er trygt og hva som er farlig i trafikken er helt avgjørende for å legge til rette for god trafikkforståelse. Det å kunne beherske en sykkel, bruke påbudt sikkerhetsutstyr og forstå grunnleggende trafikkregler er viktig når man skal ferdes på veien, sier Unni Knutli i Trygg Trafikk.

Vil gi flyktningene frihet med sykkel

Akershus Røde Kors har selv tatt kontakt med Trygg Trafikk Akershus med et ønske om et slikt sykkelkurs for de frivillige. De har et sterkt ønske om at flyktningene skal kunne komme seg utenfor mottakene på en trygg og sikker måte. De mener at sykkelopplæring for beboerne på asylmottakene i Akershus kan være et ledd i bedre integrering. Mange asylmottak ligger utenfor tettbebygde strøk og med sykkel får man frihetsfølelsen på en helt annen måte.

Donasjoner

Akershus Røde kors har i tillegg til å fått donert noen sykler til mottakene, mottatt 20 sykkelhjelmer fra Trygg Trafikk Akershus til den viktige jobben rundt omkring på mottakene. Håpet er at flere etter hvert vil donere bort sykler og annet utstyr slik at beboerne på mottakene har enda større muligheter til å komme seg trygt rundt på sykkel i fylket etter endt sykkelopplæring fra de frivillige.


-Vi håper flere lokale aktører vil støtte Røde kors sitt viktige sykkelarbeid på mottakene ved å donere bort sykler til dette arbeidet. Ved å tilby flyktningene sykkelopplæring gjør Røde kors et viktig arbeid for å øke trafikksikkerheten på veien, mener Unni Knutli.

Program for sykkelkurset i Heggedal:

16.30: Oppmøte og matservering
17.00: Kursstart
19.00: Kurset avsluttes

Er dette noe for deg?

Ta kontakt med Gurvir Singh Grewal, ansvarlig for flerkulturelle aktiviteter Røde kors Akershus.Telefon: 97608563 / gurvir.grewal@redcross.no

Foto: