Distriktsstyret Akershus Røde Kors

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.

Styret består av frivillig tillitsvalgte og representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak. Akershus Røde Kors har årsmøte hvert år og velger da et styre. For 2017-2018 sitter følgende personer i Distriktsstyret:

Distriktsleder: Gaute Sars-Olsen
Til distriktsstyreleders oppgaver hører blant annet å følge opp distriktets økonomi, handlingsprogram og framdriftsplaner. Styreleder skal ved hjelp av distriktskontoret, holde medlemmer og tillitsvalgte informert om Røde Kors sin aktivitet i distriktet. Distriktsleder er et naturlig bindeledd mellom distriktets avdelinger og Det Sentrale Råd og Landsstyret i Norges Røde Kors.
E-post
gaute.so@online.no
Mobil
911 62 403
Nestleder: Kine Grande
Nestleder er stedfortreder for leder. Er medlem av Arbeidsutvalget.
E-post
kine.grande@gmail.com
Mobil
994 65 001
Distriktsråd Hjelpekorps: Stein Teppen
Leder for Distriktsråd Hjelpekorps har som jobb å formidle informasjon fra d-råd til distriktsstyret og omvendt. Har ansvar for at det blir jobbet etter handlingsprogrammet til Akershus Røde Kors. Deltar på møter, samlinger, kurs og aktiviteter i D-råd Hjelpekorps.
E-post
leder.hjelpekorpset@akershusrodekors.no
Mobil
905 65 474
Distriktsråd Omsorg: Ragnar Bergersen
Leder for Distriktsråd Omsorg har som jobb å formidle informasjon fra d-rådet til distriktsstyret og omvendt.Skal sammen med de andre i rådet være pådriver og inspirator for aktivitetene i de lokale omsorgs-avdelingene, følge handlingsplanen og være behjelpelig med kurs for nye medlemmer innen omsorg.
E-post
ragnarbe@gmail.com
Mobil
928 88 523
Distriktsråd Ungdom: Arne Lynum
Leder for Distriktsråd Ungdom, og fungerer som et bindeledd mellom Røde Kors Ungdom og distriktsstyret. Skal sammen med distriktsstyret være pådriver, inspirator og hjelpe til med å utvikle de lokale aktivitetene. Følge handlingsplan og støtte opp og formidle informasjon videre.
E-post
arne_lynum@live.no
Mobil
466 73 170

 

Styremedlem: Ingunn Rundtom
926 85 294 | ing-rund@online.no

Styremedlem: Dagfinn Sundsbø
977 65 835 | dagfinn.sundsbo@stortinget.no

Styremedlem: Klaus Illemann Johansen
917 61 527 | klaus.johansen@tfg.as

Styremedlem: Baard Tosterud
911 34 470 | baard.tosterud@wenaas.no

Varamedlem: Para Paranthaman
916 87 519 | parpara@gmail.com