Distriktsstyret

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser

Styret består av frivillig tillitsvalgte og representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak. Akershus Røde Kors har årsmøte hvert år og velger da et styre. For 2015-2016 sitter følgende personer i Distriktstyret:

 
Distriktsleder: Gaute Sars Olsen
Til distriktsstyreleders oppgaver hører blant annet å følge opp distriktets økonomi, handlingsprogram og framdriftsplaner. Styreleder skal ved hjelp av distriktskontoret, holde medlemmer og tillitsvalgte informert om Røde Kors sin aktivitet i distriktet. Distriktsleder er et naturlig bindeledd mellom distriktets avdelinger og Det Sentrale Råd og Landsstyret i Norges Røde Kors.
E-post
gaute.so@online.no
Telefon
911 62 403
Nestleder: Bodil Einang
Nestleder er stedfortreder for leder. Er medlem av Arbeidsutvalget.
E-post
bodilweinang@gmail.com
Telefon
911 62 403
Distriktsråd Hjelpekorps: Geir W. Olsen
Leder for Distriktsråd Hjelpekorps har som jobb å formidle informasjon fra d-råd til distriktsstyret og omvendt. Har ansvar for at det blir jobbet etter handlingsprogrammet til Akershus Røde Kors. Deltar på møter, samlinger, kurs og aktiviteter i D-råd Hjelpekorps.
E-post
leder.hjelpekorpset@akershusrodekors.no
Telefon
481 31 012
Distriktsråd Omsorg: Ragnar Bergersen
Leder for Distriktsråd Omsorg har som jobb å formidle informasjon fra d-rådet til distriktsstyret og omvendt.Skal sammen med de andre i rådet være pådriver og inspirator for aktivitetene i de lokale omsorgs-avdelingene, følge handlingsplanen og være behjelpelig med kurs for nye medlemmer innen omsorg.
E-post
ragnarbe@gmail.com
Telefon
928 88 523
Distriktsråd Ungdom: Emilie Haltbakk
Leder for Distriktsråd Ungdom, og fungerer som et bindeledd mellom Røde Kors Ungdom og distriktsstyret. Skal sammen med distriktsstyret være pådriver, inspirator og hjelpe til med å utvikle de lokale aktivitetene. Følge handlingsplan og støtte opp og formidle informasjon videre.
E-post
emili.123@hotmail.com
Telefon
984 13 435
 

 

Styremedlem: Ingunn Rundtom (926 85 294 / ing-rund@online.no)

Styremedlem: Dagfinn Sundsbø (977 65 835 / dagfinn.sundsbo@stortinget.no)

Styremedlem: Kine Grande (994 65 001 / kine.grande@gmail.com)

Styremedlem: Klaus Illemann Johansen (917 61 527 / klaus.johansen@tfg.as)

Varamedlem: Gitte Korvann (951 74 757 / gitte.korvann@getmail.no)

Varamedlem: Para Paranthaman (916 87 519 / parpara@gmail.com)