Distriktsstyret Akershus Røde Kors

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.

Styret består av frivillig tillitsvalgte og representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak. Akershus Røde Kors har årsmøte hvert år og velger da et styre. For 2018-2019 sitter følgende personer i vårt distriktsstyre:

Distriktsleder: Gaute Sars-Olsen

Til distriktsstyreleders oppgaver hører blant annet å følge opp distriktets økonomi, handlingsprogram og framdriftsplaner. Styreleder skal ved hjelp av distriktskontoret, holde medlemmer og tillitsvalgte informert om Røde Kors sin aktivitet i distriktet. Distriktsleder er et naturlig bindeledd mellom distriktets avdelinger, 'Det Sentrale Råd' og Landsstyret i Norges Røde Kors.

E-post: gaute.so@online.no Mobil: 911 62 403

Nestleder: Kine Grande

Nestleder er stedfortreder for leder og er medlem av vårt arbeidsutvalg.

E-post: kine.grande@gmail.com Mobil: 994 65 001

Distriktsråd Hjelpekorps: Martin Tiltnes

Leder for Distriktsråd Hjelpekorps har som jobb å formidle informasjon fra d-råd til distriktsstyret og omvendt. Har ansvar for at det blir jobbet etter handlingsprogrammet til Akershus Røde Kors. Deltar på møter, samlinger, kurs og aktiviteter i D-råd Hjelpekorps.

E-post: leder.hjelpekorpset@akershusrodekors.no Mobil: 905 65 474

Distriktsråd Omsorg: Ingunn Hatlehol Toussi

Leder for Distriktsråd Omsorg har som jobb å formidle informasjon fra d-rådet til distriktsstyret og omvendt.Skal sammen med de andre i rådet være pådriver og inspirator for aktivitetene i de lokale omsorgs-avdelingene, følge handlingsplanen og være behjelpelig med kurs for nye medlemmer innen omsorg.

E-post: ingunn.hatlehol@gmail.com Mobil: 912 44 232

Distriktsråd Ungdom: Sama Al-atabi 

Leder for Distriktsråd Ungdom, og fungerer som et bindeledd mellom Røde Kors Ungdom og distriktsstyret. Skal sammen med distriktsstyret være pådriver, inspirator og hjelpe til med å utvikle de lokale aktivitetene. Følge handlingsplan og støtte opp og formidle informasjon videre.

E-post: Mobil:  

  • Styremedlem Klaus I. Johansen (917 61 527 | klaus.johansen@tfg.as) 
  • Styremedlem Thomas Enget (942 02 005  | thomas.enget@rodekors.org)
  • Styremedlem Baard Tosterud (911 34 470 | baard.tosterud@wenaas.no) 
  • Styremedlem Nils Birkeland Nils Birkeland (nilsbirk1@gmail.com)
  • Varamedlem Ann Helen Bakkelund 
  • Varamedlem Inger A Braathen 

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler