Økt behov for vitnestøtte i Nedre og Øvre Romerike tingrett

Eidsvoll og Hurdal Røde Kors og Skedsmo Røde Kors trenger flere frivillige til vitnestøtte.

For mange mennesker innebærer innkalling til en rettssak det første besøket i en domstol. En situasjon som kan være preget av uro og usikkerhet.

Hva er en vitnestøtte?
En vitnestøtte er en frivillig fra Røde Kors som bistår personer som skal vitne i en rettssak. Vitnestøtten skal i første omgang gi medmenneskelig støtte, dernest gi praktisk informasjon og veiledning til vitnene. De gjør dette både før og umiddelbart etter rettsmøtet. Noen ganger kan vitnestøtten til og med bli med inn i salen når vitnet skal avgi forklaring.


"Å være vitnestøtte er en meningsfull oppgave, hvor man får være et medmenneske for noen som trenger det", sier Judit Hagen, vitnestøtte i Øvre Romerike tingrett. Hun får støtte av Lill-Ann Aas som har vært vitnestøtte i 5 år: "Noen vitner trenger hjelp med enkle praktiske spørsmål. Andre er veldig redde for å skulle vitne – en kaffekopp på vitnestøtterommet med vitnestøttene kan da hjelpe til å få ut det verste stresset og nervøsiteten. Dommerne har gitt uttrykk for at de merker forskjell på vitner som har møtt vitnestøttene.

Både Lill-Ann og Judit anbefaler folk å bli vitnestøtter: "Gjennom tingretten og Røde Kors får man god opplæring som gjør at man føler seg trygg i aktiviteten".


Ønsker du å være vitnestøtte?
Øvre Romerike tingrett trenger nå 4 nye vitnestøtter, og Nedre Romerike tingrett trenger 10 nye vitnestøtter. Vitnestøttene må være 18 år eller mer, kunne snakke og forstå norsk og bør ikke være straffet eller ansatt i domstolene, politiet eller kriminalomsorgen.

Flerspråklige (arabisk- og russisk-talende) oppmuntres spesielt til å søke.

For å bli godkjent som vitnestøtte går man gjennom et intervju med representanter fra tingretten og Røde Kors. Videre forplikter man seg til å være med på kurs for vitnestøtter, i tillegg til å ta de tre obligatoriske Røde Kors-kursene: Introduksjonskurs, psykososial førstehjelp og førstehjelp. Før vitnestøttene kan starte opp, må de også overvære to rettssaker. Vitnestøttene vil jobbe ut fra en turnusliste, og bør ha mulighet til å være med på to vakter i måneden på dagtid.

Har du lyst til å bli vitnestøtte?
Bosatt i Øvre Romerike: Ta kontakt med Øvre Romerike tingrett ved administrasjonssjef Inger Lise Halvorsen, (ovre.romerike.tingrett@domstol.no, telefon: 63 92 25 17/ 95 17 88 87) eller Akershus Røde Kors ved Hildigunn Hauger-Dalsgard (hilhau@redcross.no, mobil: 45 01 08 29)

Bosatt i Nedre Romerike: Ta kontakt med Nedre Romerike tingrett ved administrasjonssjef Heidi Bruvoll (nerohbr@domstol.no, telefon: 61 99 22 00), eller Skedsmo Røde Kors ved Ragnhild Mila (ramila@online.no, mobil: 415 20 823).

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler