Distriktsrådene for Hjelpekorps, Omsorg og Ungdom

Distriktsrådene består av frivillig tillitsvalgte. Rådsmedlemmene velges av delegater fra lokalforeningene på årsmøtene til Akershus Røde Kors.

D-Råd Hjelpekorps

Distriktsrådet er valgt på distriktets årsmøte, og er faglig rådgivende organ i hjelpekorpssaker for distriktsstyret. Hjelpekorpsets virksomhet er hjelpearbeid ved ulykker og katastrofer, annen humanitær innsats, beredskapsarbeid og førstehjelp.

Leder: Stein Teppen
905 65 474 | leder.hjelpekorpset@akershusrodekors.no

Nestleder (Admin.): - - - 
admis.hjelpekorpset@akershusrodekors.no

Nestleder (Oper.): Jon-Harald Bråthen
913 46 446 | operativ.hjelpekorpset@akershusrodekors.no

Medlem: Bente Seglén
413 00 445 | beseglen@gmail.com

Medlem: Ingela Gästgivars
456 80 302 | ingela.gastgivars@gmail.com

Medlem: Cecilie M. Kirkaune
918 65 489 | cecilie.marie@kirkaune.com

Vara: Fredrik Nordmoen
Vara: Alexander Langbakken

D-Råd Omsorg

Distriktsråd Omsorg velges på årsmøtet til Akershus Røde Kors og har et overordnet ansvar for arbeidet på omsorgsfeltet i distriktsorganisasjonen, samtidig som de er et rådgivende organ innenfor omsorgsfeltet for distriktsstyret.

Leder: Ragnar Bergersen
928 88 523 | ragnarbe@gmail.com
Fagansvar: Trandum & Kriminalomsorg

Nestleder Ingunn Toussi
912 44 232 | ingunn.hatlehol@gmail.com
Fagansvar: Flerkultur & Migrasjon

Medlem: Kari B. Feyling
414 14 459 | kari.b.feyling@hotmail.no
Fagansvar: Besøksvenn med hund

Medlem: Arne Evang
928 33 658 | arnebrianevangjr@hotmail.com
Fagansvar: Oppvekst

Medlem: Sahambari Mahalingam
900 42 450 | saha_87@hotmail.com
Fagansvar: Beredskap

Medlem: Gisle Tunold
916 90 768 | gisle.tunold@gmail.com
Fagansvar: Visitor & Vitnestøtte

Vara: Ragnhild Mila
 | ramila@online.no
Vara: Nils Oluf Wisting
| nils.wisting@ev-s.no

 

D-Råd Ungdom

Røde Kors Ungdom arbeider for å bekjempe urettferdighet og fremme forståelse og toleranse. Vi sier tydelig ifra når respekten for menneskeverd blir krenket. Vårt engasjement og våre handlinger skal gjøre verden til et bedre sted.

Leder: Arne Lynum
466 73 170 | arne_lynum@live.no

Nestleder: Anette Lande
478 72 544 | anettelande@hotmail.com

Medlem: Ada Svarstad Solberg
909 42 727 | adasolberg@gmail.com

Medlem: Emilie Haltbakk
984 13 435 | emiliehaltbakk@hotmail.com

Medlem: Frida Nygård
486 06 261 | fridanygard@hotmail.com

Vara: Sama Al-atabi
Vara: Marit Venn