Distriktsrådene for Hjelpekorps, Omsorg og Ungdom

Distriktsrådene består av frivillig tillitsvalgte. Rådsmedlemmene velges av delegater fra lokalforeningene på årsmøtene til Akershus Røde Kors.

D-Råd Hjelpekorps

Distriktsrådet er valgt på distriktets årsmøte, og er faglig rådgivende organ i hjelpekorpssaker for distriktsstyret. Hjelpekorpsets virksomhet er hjelpearbeid ved ulykker og katastrofer, annen humanitær innsats, beredskapsarbeid og førstehjelp.

Leder: Geir W. Olsen (481 31 012 / leder.hjelpekorpset@akershusrodekors.no)

Nestleder (Admin.): Erik Myrland (900 85 969 / admis.hjelpekorpset@akershusrodekors.no)

Nestleder (Oper.): Jon-Harald Bråthen (913 46 446 / operativ.hjelpekorpset@akershusrodekors.no)

Medlem: Eileen Suzann Tennebø Bové
Medlem: Stein Teppen
Medlem: Bente Seglén
Medlem: Joachim Dammen
Vara: Cecilie M. Kirkaune

 

D-Råd Omsorg

Distriktsråd Omsorg velges på årsmøtet til Akershus Røde Kors og har et overordnet ansvar for arbeidet på omsorgsfeltet i distriktsorganisasjonen, samtidig som de er et rådgivende organ innenfor omsorgsfeltet for distriktsstyret.

Leder: Ragnar Bergersen (928 88 523 / ragnarbe@gmail.com) Fagansvar: Kriminalomsorg. Sone: Eidsvoll og Hurdal, Nes og Ullensaker.

Nestleder Ingunn Toussi (912 44 232 / ingunn_toussi@hotmail.com) Fagansvar: Flerkultur. Sone: Skedsmo, Rælingen, Lørenskog og Nittedal.

Medlem: Sahambari Mahalingam (900 42 450 / saha_87@hotmail.com) Fagansvar: Beredskap. Sone: Asker, Bærum og Nesodden.

Medlem: Berit Finskud Granmo (951 19 318 / finsgran@online.no) Fagansvar: Besøkstjeneste og Nabovenn.

Medlem: Gisle Tunold
Medlem: Arne Evang
Medlem: Kari B. Feyling
Vara: Robin Lorentzen

 

D-Råd Ungdom

Røde Kors Ungdom arbeider for å bekjempe urettferdighet og fremme forståelse og toleranse. Vi sier tydelig ifra når respekten for menneskeverd blir krenket. Vårt engasjement og våre handlinger skal gjøre verden til et bedre sted.

Leder: Emilie Haltbakk (emiliehaltbakk@hotmail.com / 98413435)
Nestleder: Arne Lynum (arne_lynum@live.no / 46673170)
Medlem: Ada Svarstad Solberg
Medlem: Ronchester Rivera
Medlem: Kristine Widerøe
Vara: Carl Henrik Kobbeltvedt