Distriktsrådene for Hjelpekorps, Omsorg og Ungdom

Distriktsrådene består av frivillig tillitsvalgte. Rådsmedlemmene velges av delegater fra lokalforeningene på årsmøtene til Akershus Røde Kors.

D-Råd Hjelpekorps

Distriktsrådet er valgt på distriktets årsmøte, og er faglig rådgivende organ i hjelpekorpssaker for distriktsstyret. Hjelpekorpsets virksomhet er hjelpearbeid ved ulykker og katastrofer, annen humanitær innsats, beredskapsarbeid og førstehjelp.

Leder: Erik Myrland (900 85 969 / leder.hjelpekorpset@akershusrodekors.no)

Nestleder (Admin.): Stein Teppen (905 65 474) / admis.hjelpekorpset@akershusrodekors.no)

Nestleder (Oper.): Jon-Harald Bråthen (913 46 446 / operativ.hjelpekorpset@akershusrodekors.no)

Medlem: Bente Seglén
Medlem: Eileen T. Bové
Medlem: Ingela Gästgivars

Vara: Cecilie M. Kirkaune
Vara: Alexander Langbakken

 

D-Råd Omsorg

Distriktsråd Omsorg velges på årsmøtet til Akershus Røde Kors og har et overordnet ansvar for arbeidet på omsorgsfeltet i distriktsorganisasjonen, samtidig som de er et rådgivende organ innenfor omsorgsfeltet for distriktsstyret.

Leder: Ragnar Bergersen (928 88 523 / ragnarbe@gmail.com) Fagansvar: Trandum / Kriminalomsorg. Sone: Eidsvoll og Hurdal, Nes og Ullensaker.

Nestleder Ingunn Toussi (912 44 232 / ingunn_toussi@hotmail.com) Fagansvar: Flerkultur / Migrasjon. Sone: Skedsmo, Rælingen, Lørenskog og Nittedal.

Medlem: Kari B. Feyling (414 14 459 / kari.b.feyling@hotmail.no) Fagansvar: Besøksvenn med hund. Sone:

Medlem: Arne Evang (936 36 721 / pigm87@gmail.com) Fagansvar: Oppvekst. Sone:

Medlem: Sahambari Mahalingam (900 42 450 / saha_87@hotmail.com) Fagansvar: Beredskap. Sone: Asker, Bærum og Nesodden.

Medlem: Gisle Tunold (916 90 768 / gisle.tunold@gmail.com) Fagansvar: Visitor / Vitnestøtte. Sone:

Vara: Ragnhild Mila
Vara: Nils Oluf Whisting

 

D-Råd Ungdom

Røde Kors Ungdom arbeider for å bekjempe urettferdighet og fremme forståelse og toleranse. Vi sier tydelig ifra når respekten for menneskeverd blir krenket. Vårt engasjement og våre handlinger skal gjøre verden til et bedre sted.

Leder: Arne Lynum (466 73 170 / arne_lynum@live.no)
Nestleder: Anette Lande
(478 72 544 / anettelande@hotmail.com)
Medlem: Ada Svarstad Solberg
Medlem: Sara Isabella Engesæth
Medlem: Emilie Haltbakk
Medlem: Frida Nygård

Vara: Sama Al-atabi
Vara: Marit Venn