Distriktsrådene for Hjelpekorps, Omsorg og Ungdom

Distriktsrådene består av frivillig tillitsvalgte. Rådsmedlemmene velges av delegater fra lokalforeningene på årsmøtene til Akershus Røde Kors.

D-Råd Hjelpekorps

Distriktsrådet er valgt på distriktets årsmøte, og er faglig rådgivende organ i hjelpekorpssaker for distriktsstyret. Hjelpekorpsets virksomhet er hjelpearbeid ved ulykker og katastrofer, annen humanitær innsats, beredskapsarbeid og førstehjelp.

 • Leder: ​Martin Tiltnes 
 • Operativ leder (nestleder): Ingela Gästgivars 
 • Administrativ leder: Gisle Vestmo 
 • Rådsmedlem: Jøran Gaukelund 
 • Rådsmedlem: Fredrik Nordmoen 
 • Varamedlem: Gro Renate Storås 
 • Varamedlem: Alexander Langbakken 

 

D-Råd Omsorg

Distriktsråd Omsorg velges på årsmøtet til Akershus Røde Kors og har et overordnet ansvar for arbeidet på omsorgsfeltet i distriktsorganisasjonen, samtidig som de er et rådgivende organ innenfor omsorgsfeltet for distriktsstyret.

 • Leder: Ingunn Hatlehol Toussi
 • Nestleder: Eline Hegerstrøm
 • ​Rådsmedlem: Ragnhild Mila
 • Rådsmedlem: Arne Evang
 • Rådsmedlem: Sahambari Mahalingam
 • Rådsmedlem: Venche Gjerdrem Solberg 
 • Varamedlem: Håkon Bjørndal  

D-Råd Ungdom

Røde Kors Ungdom arbeider for å bekjempe urettferdighet og fremme forståelse og toleranse. Vi sier tydelig ifra når respekten for menneskeverd blir krenket. Vårt engasjement og våre handlinger skal gjøre verden til et bedre sted.

 • Leder: Sama Al-atabi 
 • Nestleder: Emilie Hjelvik 
 • Rådsmedlem: Karl Giovanni 
 • Rådsmedlem: Ada Solberg
 • Rådsmedlem: Frida Nygård
 • Rådsmedlem: Andreas Tveter
 • Varamedlem: Ahmad Gharib 

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler