Distriktsrådene for Hjelpekorps, Omsorg og Ungdom

Distriktsrådene består av frivillig tillitsvalgte. Rådsmedlemmene velges av delegater fra lokalforeningene på årsmøtene til Akershus Røde Kors.

D-Råd Hjelpekorps

Distriktsrådet er valgt på distriktets årsmøte, og er faglig rådgivende organ i hjelpekorpssaker for distriktsstyret. Hjelpekorpsets virksomhet er hjelpearbeid ved ulykker og katastrofer, annen humanitær innsats, beredskapsarbeid og førstehjelp.

Leder: Erik Myrland | 900 85 969 | leder.hjelpekorpset@akershusrodekors.no

Nestleder (Admin.): Stein Teppen | 905 65 474 | admis.hjelpekorpset@akershusrodekors.no

Nestleder (Oper.): Jon-Harald Bråthen | 913 46 446 | operativ.hjelpekorpset@akershusrodekors.no

Medlem: Bente Seglén | 413 00 445 | beseglen@gmail.com
Medlem: Ingela Gästgivars | 456 80 302 | ingela.gastgivars@gmail.com

Vara: Cecilie M. Kirkaune
Vara: Alexander Langbakken

 

D-Råd Omsorg

Distriktsråd Omsorg velges på årsmøtet til Akershus Røde Kors og har et overordnet ansvar for arbeidet på omsorgsfeltet i distriktsorganisasjonen, samtidig som de er et rådgivende organ innenfor omsorgsfeltet for distriktsstyret.

Leder: Ragnar Bergersen | 928 88 523 | ragnarbe@gmail.com | Fagansvar: Trandum / Kriminalomsorg. 

Nestleder Ingunn Toussi | 912 44 232 | ingunn_toussi@hotmail.com | Fagansvar: Flerkultur / Migrasjon. 

Medlem: Kari B. Feyling | 414 14 459 | kari.b.feyling@hotmail.no | Fagansvar: Besøksvenn med hund. 

Medlem: Arne Evang | 936 36 721 | pigm87@gmail.com | Fagansvar: Oppvekst. 

Medlem: Sahambari Mahalingam | 900 42 450 | saha_87@hotmail.com | Fagansvar: Beredskap. 

Medlem: Gisle Tunold | 916 90 768 | gisle.tunold@gmail.com | Fagansvar: Visitor / Vitnestøtte. 

Vara: Ragnhild Mila
Vara: Nils Oluf Whisting

 

D-Råd Ungdom

Røde Kors Ungdom arbeider for å bekjempe urettferdighet og fremme forståelse og toleranse. Vi sier tydelig ifra når respekten for menneskeverd blir krenket. Vårt engasjement og våre handlinger skal gjøre verden til et bedre sted.

Leder: Arne Lynum | 466 73 170 | arne_lynum@live.no
Nestleder: Anette Lande
| 478 72 544 | anettelande@hotmail.com
Medlem: Ada Svarstad Solberg
| 909 42 727 | adasolberg@gmail.com
Medlem: Sara Isabella Engesæth
| 452 76 173 | saraisa@live.com
Medlem: Emilie Haltbakk
| 984 13 435 | emiliehaltbakk@hotmail.com
Medlem: Frida Nygård
| 486 06 261 | fridanygard@hotmail.com

Vara: Sama Al-atabi
Vara: Marit Venn