Rælingen Røde Kors

Rælingen Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 32, 2025 FJERDINGBY
Telefon
94202005
E-post
raelingen@rodekors.org

Om Rælingen Røde Kors

Følg oss på vår Facebook-side. Her kan du også følge Barnas Røde Kors.

Vi ønsker deg velkommen på vårt årsmøte

Besøksvenn

Besøksvenn med hund

Flyktningguide

Barnas Røde Kors

RØFF

Gi Blod

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x