Rælingen Røde Kors

Rælingen Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 32, 2025 FJERDINGBY
Telefon
94202005
E-post
raelingen@rodekors.org
Leder
Thomas Enget
Nestleder
Nils Birkeland

Om Rælingen Røde Kors

Her finner du oss på vår Facebook-side

Vi ønsker deg velkommen på vårt årsmøte

Besøksvenn

Besøksvenn med hund

Flyktningguide

Barnas Røde Kors

RØFF

Gi Blod