Rælingen Røde Kors

Rælingen Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 32, 2025 FJERDINGBY
Telefon
94202005
E-post
raelingen_rk@hotmail.com
Leder
Thomas Enget
Nestleder
Nils Birkeland

Om Rælingen Røde Kors

Her finner du oss på vår Facebook-side

Besøksvenn

Besøksvenn med hund

Flyktningguide

Barnas Røde Kors

RØFF

Gi Blod