Skedsmo Røde Kors

Skedsmo Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Skedsmogata 3 C, 2000 LILLESTRØM
Telefon
415 23 382
E-post
post@skedsmo.redcross.no
Leder
Ann-Helen Bakkelund
Nestleder
Stein Kåre Laingen

Skedsmo Røde Kors benytter egne eksterne hjemmesider. Vi ønsker deg velkommen til å besøke oss på http://skedsmo.redcross.no

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Skedsmo Røde Kors Ungdoms Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn

Flyktningguide

Røde Kors Ungdom