Kurstilbud til nye frivillige

Ski Røde Kors arrangerer 5-10. september 2016 grunnkurs og aktivitetskurs for nye frivillige. Meld deg på her!

Introduksjon til Røde Kors

Vi avholder kurs i «Introduksjon til Røde Kors» for nye frivillige ved Røde Kors Huset i Ski. Kurset vil gi deg en bevissthet og forståelse for hva det vil si å gjøre en frivillig innsats for Røde Kors. Ønsker du å bli med på dette? Kurset er ett av de obligatoriske kursene for frivillige.

Tidspunkt: Introduksjon til Røde Kors - Mandag 05.09.2016 - kl. 18:00-21:00

Temakurs Omsorg - Besøkstjeneste

Temakurset er for alle frivillige som er eller skal bli en del av Besøkstjenesten. Hensikten med kurset er å gi frivillige besøksvenner forståelse for Røde Kors sitt arbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner - spesielt de som opplever ensomhet og sosial ekskludering. Kurset skal heve kunnskapen til frivillige om hva det innebærer å være en besøksvenn.

Tidspunkt: Temakurs omsorg- Besøkstjenesten - Tirsdag 06.09.2016 - kl. 18:00-21:00

Temakurs omsorg - flerkulturelt arbeid

Er du engasjert i flerkulturelt arbeid som frivillig eller ansatt i Røde Kors, da er dette kurset for deg! Kurset er ett av bidragene inn i vår felles satsning for det flerkulturelle arbeidet i Røde Kors. I dette kurset vil du spesielt få innsikt i de tre kjerneaktivitetene i det flerkulturelle arbeidet:

 • 
Flyktningguiden

 • Aktiviteter på mottak

 • Norsktrening

Tidspunkt: Temakurs omsorg - flerkulturelt arbeid - Tirsdag 06.09.2016 - kl. 18:00-21:00

Grunnkurs i psykososial førstehjelp

Vi avholder gratis grunnkurs i psykososial førstehjelp* for nye frivillige ved Røde Kors Huset i Ski. Kurset vil gjøre deg bedre forberedt på møte med mennesker berørt av akutt hendelse og i behov for grunnleggende psykososial støtte. Ønsker du å bli med på dette?

*Kurset er ett av de obligatoriske kursene for frivillige.

Tidspunkt: Grunnkurs psykososial førstehjelp - Torsdag 08.09.2016 - kl. 18:00-21:00

Norsk Grunnkurs Førstehjelp

Vi avholder førstehjelpskurs for nye frivillige. I kurset vil den frivillige lære å forstå når noen er syke eller skadde, hvordan man varsler profesjonelle hjelpere og hva man kan gjøre for personen imens. Ønsker du å bli med på dette?

*Kurset er ett av de obligatoriske kursene for frivillige.

Tidspunkt: Norsk Grunnkurs Førstehjelp - Lørdag 10.09.2016 - kl. 10:00-16:00

Påmelding via kurskatalogen.

Påmelding til kurs gjøres via vår kurskatalog. Her vil du kunne finne utfyllende informasjon om kursene, samt melde deg på. Her kreves det at man enten registerer seg med e-post, eller at du logger deg inn hvis du allerede har en brukerprofil i Røde Kors (medlems/relasjonsnummer). Slik gjør du:

 • Gå til vår Kurskatalog (Ressurssystemet)

 • Velg ikke-medlem (for nye frivillige) eller medlem (eksisterende frivillig med brukerprofil i våre systemer)
 • Deretter kan det søkes på kurs. Søk på Ski eller på kurset du vil gå.
 • Velg kurset du ønsker å delta på

Legg merke til at det nå står "For å melde deg på kurs må du logge inn." – du må altså logge inn (eksisterende brukere) eller registrere deg først.

Er du ny bruker gjøres dette øverst til høyre.

 • Trykk på "registrer deg"
 • Fyll ut.
 • Meld deg på!

Møter du noen problemer i ressurssystemet, send din påmelding til maritbusengdal@yahoo.no
 
Her finner du demonstrasjonsvideoer for hvordan man melder seg på kurs (kreverflashspiller):

 • Hvordan man melder seg på kurs i kurskatalogen

 • Hvordan man søker etter kurs i kurskatalogen