Sørum Røde Kors

Sørum Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorgsaktiviteter.

Adresse
Engvegen 3, 1920 SØRUMSAND
Leder
Odd Sars-Olsen
Nestleder
Camilla Tangre

Om Sørum Røde Kors

Velkommen på kurs for Flyktningguider 28. februar. Les mer her.

Flyktningguide

Røde Kors Ungdom