Sørum Røde Kors

Sørum Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorgsaktiviteter.

Adresse
Engvegen 3, 1920 SØRUMSAND
E-post
post@sorumrodekors.no
Leder
Odd Sars-Olsen

Om Sørum Røde Kors

Vi starter med Flyktningguider og ønsker deg velkommen på kurs 3. desember. Les mer her.

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Sørum Røde Kors Ungdoms Facebook-side

Flyktningguide

Røde Kors Ungdom