Lokalforeningen slutter opp om Røde Kors sine formål og prinsipper, blant annet ved å ta initiativ til å øke tilbudet til ulike mennesker i nærmiljøet.
Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x