Lokalforeningen slutter opp om Røde Kors sine formål og prinsipper, blant annet ved å ta initiativ til å øke tilbudet til ulike mennesker i nærmiljøet.
Hvert år etablerer flere nyankomne innvandrere seg i Sørum. Som frivillig flyktningguide kan du være med på å gi en flyktning en bedre start i et nytt land.