Om Sørum Røde Kors

Lokalforeningen slutter opp om Røde Kors sine formål og prinsipper, blant annet ved å ta initiativ til å øke tilbudet til ulike mennesker i nærmiljøet.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Sørum Røde Kors innkaller til ekstraordinært årsmøte onsdag 28. september 2016 kl 19.00. Dette blir i SIF’s klubbhus, Sørumsand

Til behandling:

  • Vanlige årsmøtesaker            
  • Etablering av Flyktningeguiden

 

Sakspapirene, med innstillinger, legges ut en time før møtet, eller kan fås ved henvendelse til 906 08 130 / osarso@online.no