Velkommen på årsmøte 16. februar

Sørum Røde Kors årsmøte.

Du er velkommen til vårt årsmøte torsdag 16. februar 2016 kl. 19.00.

Dette blir i SIF’s klubbhus, Sørumsand.

Til behandling:

•    Vanlige årsmøtesaker
•    Etablering av Barnas Røde Kors

Sakspapirene, med innstillinger, legges ut en time før møtet, eller kan fås ved henvendelse til 906 08 130 / osarso@online.no

Stemmerett: Det er våre betalende medlemmer som har stemmerett ved årsmøtet, men alle kan delta. Ditt medlemskap må være gyldig for å få stemmerett. Om du trenger å undersøke gyldig medlemskap kan du få informasjon ved å ringe 05003. Om du ikke har gyldig medlemskap kan det bestilles her.

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x