Velkommen på kurs for flyktningguider 28. februar

Hvert år etablerer flere nyankomne innvandrere seg i Sørum. Som frivillig flyktningguide kan du være med på å gi en flyktning en bedre start i et nytt land.

Å møte en frivillig flyktningguide kan gjøre overgangen lettere for flyktningene. Flyktningguiden er en viktig veiviser inn i samfunnet. Men aller viktigst: Et medmenneske, en å stole på og støtte seg på i en krevende etableringsfase. For flyktningen er dette en unik mulighet til å få et nettverk i nærmiljøet sitt, lære om den norske kulturen og praktisere språket. For den frivillige er det en anledning til å bli kjent med en annen kultur og få innsikt i en annen persons historie og bakgrunn.

Velkommen på kurs 28. februar 2017

Ønsker du å bli frivillig hos oss? Da er du hjertelig velkommen på kurs for frivillige flyktningguider, tirsdag 28. februar 2017. Dette er et temakurs som skal gjøre frivillige trygge og motiverte som flyktningguide og bidra til å gjøre Røde Kors´sitt arbeid på dette feltet mer synlig, velfungerende og mangfoldig. Kurset skal gi deltakerne forståelse av Norge som flerkulturelt samfunn og Røde Kors´ sitt ansvar og rolle i dette arbeidet.

Meld deg på kurset via vår kursside, eller send en epost til sigska@redcross.no.

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x