Retningslinjer Sprinter

Ved bruk i tjeneste eller privat leie til medlemmer gjelder følgende retningslinjer

Retningslinjer ved bruk av MB Sprinter i tjeneste for Ullensaker Røde Kors

 • Ullensaker Røde Kors eget bruk av bilen skal alltid prioriteres.
 • Brukere skal ha opplæring i bruk før bilen benyttes. Ansvarlig for opplæring er bilansvarlig.
 • Bilen skal alltid vaskes innvendig og utvendig før tilbakelevering. Lasterom skal være rent, stropper skal henges opp og være rengjort.
 • Alle dører og skap skal alltid låses. Bryter for løftelem skal alltid være avskrudd når bilen forlates.
 • Diesel skal alltid fylles opp etter bruk, dieselkort ligger i bilen.
 • Skade/uhell meldes bilansvarlig umiddelbart, det skal tas bilder som sendes bilansvarlig på mail: bilansvarlig@ullensakerrodekors.no

Ved utleie til medlemmer

 • Medlemmer sender forespørsel om leie til bilansvarlig på mail bilansvarlig@ullensakerrodekors.no
 • Bruker gis opplæring
 • Medlemmer betaler en egenandel på kroner 500,-  pr døgn.
 • Bilen fylles opp med drivstoff, for egen regning
 • Medlemmer leverer bilen tilbake i rengjort stand, utvendig og innvendig. Rengjøring vurderes av bilansvarlig. Ikke rengjort bil, faktureres medlem med kr. 500,- i tillegg til leiepris.
 • Ved skade, skal medlem betale egenandel på skade, alternativt reparasjonskostnad om den er lavere enn egenandel. Egenandel er på kr. 5000,-.