Valgkomite

Valgkomiteen starter nå sitt arbeid med å finne kandidater til valget 2017

Valg 2017 Ullensaker Røde Kors - kandidater søkes.
 
Valgkomiteen i Ullensaker Røde Kors ønsker innspill på kandidater til styret i lokalforeningen samt lokalrådene. Følgende verv skal besettes:
 
Lokalforeningsstyret:
Leder - 2år
Nestleder - 1 år
Styremedlem - 2 år
Varamedlem - 2år
 
Lokalråd Omsorg:
Nestleder - 2 år
Styremedlem - 2 år
 
Lokalråd Hjelpekorps:
Administrativ Leder - 2 år
Operativ Leder - 2 år
Rådsmedlem - 2 år
Rådsmedlem - 2 år
 
Felles for alle vervene er at det kun er betalende medlemmer som kan velges. For lokalrådene må kandidatene i tillegg være registrert som frivillig i hhv omsorgsaktivitet eller hjelpekorps. 
 
Forslag sendes: valgkomite@ullensakerrodekors.no innen 10/10-2016. Alle forslag mottas med takk. Kandidatene trenger ikke være forespurt på forhånd, valgkomiteen vil ta kontakt med alle som foreslås!