Røde Kors-skolen tilbyr alle frivillige opplæring, for at de skal bli trygge i sine roller og i møte med medmennesker.