Aust-Agder Røde Kors

Aust-Agder Røde Kors er til stede i hele fylket. Gjennom lokalforeningene våre, beredskapsavtaler med kommunene, på asylmottakene, i fengslet og gjennom ferietilbud til barn i hele fylket.

I Aust-Agder Røde Kors er vi 3.000 medlemmer og cirka 900 frivillige. Som frivillig får du kurs, nytt nettverk, mange opplevelser og utfordringer.

Kurshelg 2017

Mer om Aust-Agder Røde Kors

Kontakt oss

Aktuelle saker fra Aust-Agder Røde Kors

Lokalforeninger:

Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Barnas Røde Kors, Kameleonkvinnene, Mannfolksgruppe og Frokostkafe.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Beredskapsvakt, RØFF, Barnas Røde Kors og Besøk til innsatte i fengsel.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, RØFF, Kilandsenteret og Barnas Røde Kors.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Barnas Røde Kors, Pantepatruljen og RØFF.
Risør Røde Kors har aktiv besøkstjeneste og et Røde Kors hus som brukes av mange foreninger i byen.
Tromøy Røde Kors er en liten men aktiv forening som ble etablert i 1924. Foreningen har eget hus på Færvik her holdes det medlemsmøte annen hver tirsdag.