Om Aust-Agder Røde Kors

Aust-Agder Røde Kors har 8 lokalforeninger med over 1000 frivillige som engasjerer seg i ditt nærmiljø.

Aust-Agder Røde Kors organiseres gjennom utvalg og råd ledet av frivillige. Et distriktskontor med ansatte betjener det frivillilige og bidrar med administrativ støtte. 

Distriktsstyret

Distritsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter midlene etter årsmøtets bestemmelser. Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige fortak.

Distriktsstyret i Aust-Agder Røde Kors er på valg annethvert år.
Distriktsleder i AARK er Benedikte Nilsen.
Epost: Benedikte.Nilsen(a)arendal.kommune.no

Aust-Agder Røde Kors driver Kafe Henris som en arena for arbeidstrening og inkludering. Utover kafé har vi byens flotteste brukt butikk. Henris kafé og brukt har åpent mandag til fredag fra kl.10.-16, torsdag åpen til 18. Hver torsdag er det "Spis sammen" med billig middagsmat for hele familien.

Kontakt
Send epost: dk.austagder@redcross.no
Telefon: 05003
Finn oss på Facebook - og "like" oss!

Besøksadresse:
Langbryggen 15, 4. 4841 Arendal
Postadresse:
Aust-Agder Røde Kors, Postboks 140
4801 Arendal
Fakturaadresse:
Aust-Agder Røde Kors, postboks 6583
7439 Trondheim

Henris kafe og brukt:
Langbryggen 15, 1. etasje
Telefon: 37002342

Slik er Aust-Agder Røde Kors organisert