Røde Kors Aust-Agder- avisa april 2018

I denne avisen kan du lese om humanitære utfordringer, og hvordan Røde Kors i Aust-Agder avdekker, hindrer og lindrer menneskelig nød og lidelse.

Røde Kors sitt oppdrag i hele verden, og der du bor er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse.Røde Kors frivillige står på hver dag for å hjelpe. Vi håper du blir ispirert til å være med.

Les mer og bla i den nye avisa for april 2018!