Distriktsmøte 2018

Distriktsmøtet i Aust-Agder Røde Kors finner sted på Strand Hotell Fevik 14. - 15. april 2018

Deltakere på distriktsmøtet er delegater og observatører oppnevnt fra lokalforeningene samt medlemmene i distriktsstyret og distriktsrådene.

Innkalling med påmeldingsskjema ble sendt ut til lokalforeningsledere i midten av februar, og lokalforeningene har meldt på sine respektive delegasjoner.

Sakspapirene til distriktsmøtet er klare i elektronisk form og er publisert på Korsveien

Lokalforeningene har fått levert/tilsendt trykte eksemplarer av sakspapirene.

Festmiddag lørdag 14. april
Middag og underholdning starter kl. 20.00 med velkomstdrink fra kl 19.00. Det blir artig underholdning, taler og prisutdelinger.