Slik er Aust-Agder Røde Kors organisert

Aust-Agder Røde Kors organiseres gjennom utvalg og råd ledet av frivillige. Et distriktskontor med ansatte betjener det frivillilige og bidrar med administrativ støtte.

Slik er Aust-Agder Røde Kors organisert

Distritsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter midlene etter årsmøtets bestemmelser. Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak.