Valle Røde Kors

Valle Røde Kors har kun besøkstjeneste

Adresse
4747 Valle
E-post
dk.austagder@redcross.no

Ta kontakt med Jorunn Harstad Lund 911 49 103 hvis du vil være besøksvenn.

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x