Ål Røde Kors

Ål Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Oppsjøvegen 1, 3570 ÅL
E-post
aalbark@online.no
Leder
Trond Maudahl
Nestleder
Pernille Høgberg Pedersen

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Besøkstjeneste