Ål Røde Kors

Ål Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Oppsjøvegen 1, 3570 ÅL

Her finner du oss på vår Facebook-side

Besøkstjeneste

Hjelpekorps

Nattevandring