Ål Røde Kors

Ål Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Oppsjøvegen 1, 3570 ÅL
Leder
Trond Maudahl
Nestleder
Pernille Høgberg Pedersen

Her finner du oss på vår Facebook-side

Besøkstjeneste

Hjelpekorps

Nattevandring

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x