Om Drammen Røde Kors

Er du mellom 13 og 21 år, har Drammen Røde Kors en nytt tilbud til deg!
Her finner du informasjon om innkallinger til styremøter og årsmøter