Ekstraordinært møte

Vel møtt til ekstraordinært møte i Drammen Røde Kors, Tollbugata 52, mandag 22.8.2016 kl. 1900.

 

Til behandling:

- Endelig godkjenning av Styrets vedtak om å igangsette et eget senter for ungdom i leide lokaler på Strømsø Torg i løpet av høsten 2016.

Styret har som kjent innkalt til ekstraordinært møte i foreningens lokaler mandag 22 august kl. 19, Møte gjelder en gave fra firmaet Joh. Johannson til Norges Røde Kors, som skulle brukes på ungdomsarbeid. Styret i Drammen Røde Kors bestemte at vi skulle søke om midler fra denne gaven til å etabler et "ressurssenter for ungdom" i Drammen.

Som kjent har vi fått to millioner til dette toårig prosjektet, og det gir noen meget spennende mulighet for vår lokalforening.

Som sakspapirer til det nevnte møte, finner dere vår søknad, samt en mindre risikoanalyse utarbeidet før sommeren. Daglig leder vil på møte på mandag 22 august utdype innholdet i denne analysen.

Velkommen skal dere være
Jon Peter Wium, ansatt daglig leder

 

(Sakspapirene ble delt via de gamle nettsidene og fås også når du ankommer møtet.)