Flå Røde Kors

Flå Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Om oss

Kontakt oss

Kontakttelefon hjelpekorpset: 970 67 570

Besøksvenn med hund

Hjelpekorps