Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte 25. juni kl 19. 00 på Røde Kors huset. Sak: Kjøp av tomt i Grønebakken.