Hovet og Hol Røde Kors

Hovet og Hol Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Fjellkallvn., 3577 HOVET
E-post
joruklep@online.no
Leder
Jorun Karin Schjelderup Kleppo
Nestleder
Heidi Plischewski Haugo

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorpset vakttelefon: 958 98 600.

Hjelpekorps