Kongsberg Røde Kors ledes av vårt frivillige lokalforeningsstyre. Vi har også to ansatte tilretteleggere.
Kongsberg Røde Kors tilbyr utleie av lokaler til både selskap, møte- og kursvirksomhet. Det er ikke utleie i juli.