Vafler og integrering

Kongsberg Røde Kors inviterer til vafler og integrering på Stortorget. Et viktig ledd i integreringsprosessen er å bryte ned barrierer.

Flyktninger og flyktningguider kobles sammen på bakgrunn av at de har noe til felles, enten det gjelder interesser eller familiesituasjon. Vi kobler i all hovedsak menn med menn og kvinner med kvinner. Koblingen er gjensidig forpliktende i ca ett år. Noen flyktninger og guider utvikler et godt vennskap og treffes ofte, også utover det ene året.

Kongsberg Røde Kors ønsker det hjertelig velkommen som flyktningguide – det er for tiden et enormt behov for nye guider!

Ta kontakt med

Sidsel Winge
Tlf: 920 51 386
e-post: sidsel.winge@gmail.com