Egner seg til møter, kurs og undervisning.
Prosjektor, whiteboard og te-kjøkken er tilgjengelig.
Lillesalen har 30 sitteplasser.

Leiepris 2018:

Mandag - søndag: kr 1000,- per dag, inkludert vask.