Lier

Lier Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Ringeriksveien 292, 3406 TRANBY
E-post
leder@lierrodekors.no

Her finner du oss på vår Facebook-side

Aktiviteter i Lier Røde Kors

Besøkstjeneste med og uten hund

Flyktningguide

Hjelpekorps

Røde Kors Kafé

KONTAKTINFO