Lier

Lier Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Boks 77, 3406 TRANBY
E-post
medlem@lierrodekors.no
Leder
Lars B. Larson
Nestleder
Are Hauger

Her finner du oss på vår Facebook-side

Besøksvenn

Flyktningguide

Hjelpekorps