Modum Røde Kors

Modum Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Boks 246, 3371 VIKERSUND
Telefon
90167853
E-post
bj_lind@hotmail.com
Leder
Bjørg Lindvåg Kråkemo
Nestleder
Catrine Bøe Dybendal

Om oss

Kontakt oss

Her finner du Modum Røde Kors sin Facebook-side

Bli med på å gjøre en forskjell

TV-aksjonen skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – mennesker rammet av krig og konflikt. Gjennom TV-aksjonen skal mer enn to millioner mennesker få livsviktig hjelp. Vi håper du vil være med å bidra.

Barnas Røde Kors

Besøksvenn

Hjelpekorps

Omsorg for barn og unge (OBU)