Modum Røde Kors

Modum Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Boks 246, 3371 VIKERSUND
Telefon
90167853
E-post
bj_lind@hotmail.com
Leder
Bjørg Lindvåg Kråkemo
Nestleder
Hege Svendsen

Om oss

Kontakt oss

Her finner du Modum Røde Kors sin Facebook-side

Barnas Røde Kors

Besøkstjeneste med og uten hund

Hjelpekorps

Omsorg for barn og unge (OBU)