Modum Røde Kors

Modum Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Boks 246, 3371 VIKERSUND
Telefon
91732099
E-post
bj_lind@hotmail.com

Om oss

Kontakt oss

Her finner du Modum Røde Kors sin Facebook-side

Aktiviteter:

Barnas Røde Kors

Besøkstjeneste med og uten hund

Førstehjelp

Hjelpekorps

Omsorg for barn og unge (OBU)