Om oss

Buskerud Røde Kors er bindeleddet for lokalforeningene i kommunene. Vi har mange aktiviteter for alle aldersgrupper. Besøk din lokalforening for mer informasjon.

Buskerud Røde Kors har 20 lokalforeninger. Vi er representert i alle kommuner, med unntak av Rollag. Distriktskontoret fyller rollen som tilrettelegger og kompetansesenter og er bindeleddet mellom lokalt og nasjonalt ledd i organisasjonen. Nedenfor kan du besøke våre lokalforeninger for å lese mer om dem, deres aktiviteter og finne lokal kontaktinformasjon.

  • Buskerud Røde Kors omtales som distrikt, og det betyr at vi dekker Buskerud fylke.
  • Vårt distriktskontor er plassert i Tollbugata 52 i Drammen, hvor vi leier lokaler hos Drammen Røde Kors.
  • Vi har fire fast ansatte + daglig leder ved dette kontoret, samt en engasjementstilling (2017-19) ifm. å styrke lokal kapasitet. I tillegg har vi en deltidsansatt som har kontorplass i Ringerike.
  • Tre av våre største lokalforeninger, Drammen, Kongsberg og Ringerike og Hole har egne ansatte, hvor oppdragsgiver er lokalforeningen og arbeidsgiver er Buskerud Røde Kors.

Stikk gjerne innom oss for en prat. Vi har kontortid mandag-fredag kl. 0900-1500. I juli avvikler vi ferie. Du kan også nå oss via telefon 05003. Da spør du etter ansatte i Buskerud Røde Kors.

Vårt organisasjonsnummer: 971 43 78 47.

Følg oss også via Facebook.

Distriktsstyret består av tillitsvalgte som tar beslutninger på vegne av Buskerud Røde Kors. Styret har tre rådgivende organer fra omsorg, hjelpekorps og Røde Kors ungdom, hvor lederne har styreplass.
Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x