Kursdag på Kongsberg 11. mars 2017

Buskerud Røde Kors ønsker velkommen til vår faste vårkursdag. Invitasjon og påmeldingsskjema er sendt alle Røde Kors-ledere via e-post. Påmeldingsfrist senest innen 23.2.17.

Våre Røde Kors-ledere er ansvarlige for å videreformidle informasjonen til sine frivillige. Ønsker du å delta, ta kontakt med din nærmeste leder.

Her finner du invitasjon og lenke til påmelding.